دبیرخانه همایش سیره علوی برگزار مینماید:

کمیته علمی

اعضای کمیته علمی:

 دکتر سید علاء الدین شاهرخی(دبیر علمی)

دکتر سید علی نادر دهقانی الوار

دکتر جهانبخش ثواقب

دکتر علی فتح الهی

دکتر علی نظری

حجت الاسلام  حسین فلاحی

دکتر محمد رضا حسنی جلیلیان

دکتر سید حسین جزایری

محل قرارگیری: صفحه اصلی کمیته علمی