دبیرخانه همایش سیره علوی برگزار مینماید:

تقویم همایش

تقویم  نهمین دوره همایش بین المللی سیره علوی

موضوع

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

دریافت مقالات

24آبان ماه1396

15 بهمن1396

داوری

16 بهمن ماه 1396

19بهمن 1396

اعلام نتایج داوری

22بهمن1396

-

برگزاری مراسم اختتامیه و ارائه مقالات برتر

29 بهمن ماه 1396

محل قرارگیری: صفحه اصلی تقویم همایش